کوچه شماره ۱۲

روایات یک کوچه

مضرات شر و ور

نشسته یک کیلومتر در مورد محسنات و مضرات فلان چیز و فولان چیز ... شعره که نوشته!

یعنی نمی دونه .... شعر گفتن هم مضره؟

۸
اینجا کوچه دوازدهم است . روایات و اتفاقات یک کوچه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان