کوچه شماره ۱۲

روایات یک کوچه

احمق ترین

احمق ترین آدم ها کسی هست که در مقابل فهمیدن مقاومت کند!


۹ ۱۲

فراموشی یک ایده

ایده ها دقیقا وقتی به ذهن آدم میان که به کامپیوتر و دفتر یادداشت و هیچ چیز دیگه ای مثل این دسترسی نداری و دقیقا وقتی یادت میره که اولین حرکت لمس از عصب های دستت به مغزت برسه که یک موبایل یا دفتر یادداشت یا کامپیوتر رو لمس کردی . اون موقع است که ایده به راحتی از ذهنت می پره .

پس درنتیجه همیشه یه دفتر یادداشت یا موبایلی چیزی در کنارتون باشه :)

۱ ۱۱
اینجا کوچه دوازدهم است . روایات و اتفاقات یک کوچه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان